Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens naturvårdsverks föreskrifter om utsläpp av industriellt avloppsvatten som innehåller vissa ämnen
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1995:7
utgivningsår 1995
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1995/SNFS1995_07.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket