Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1994:7
utgivningsår 1994
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1994/SNFS1994_07k.pdf
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket