Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1994:2
utgivningsår 1994
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1994/SNFS1994_02k.pdf
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket