Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC (”köldmediekungörelsen”)
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1992:16
utgivningsår 1992
länk
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket