Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1991:4) med föreskrifter om kontroll av utsläpp av kväveoxider och svaveloxider till luft från förbränning i fasta anordningar
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1992:5
utgivningsår 1992
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1992/snfs_1992_05.pdf
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket