Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer SNFS 1990:11
utgivningsår 1990
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs1990/SNFS1990_11.pdf
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket