Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2011:7
utgivningsår 2011
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2011/nfs-2011-07.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket