Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724)
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2008:16
utgivningsår 2008
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_16.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket