Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2008:8
utgivningsår 2008
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_08.pdf
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket