Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2008:1
utgivningsår 2008
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2008/nfs_2008_08.pdf
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket