Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2007:10
utgivningsår 2007
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2007/nfs_2007_10.pdf
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket