Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion;
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2004:6
utgivningsår 2004
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFS2004_6.pdf
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket