Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1979:429 t.o.m. SFS 2008:662
kortform av titel Skogsvårdslag (1979:429)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1979:429
utgivningsår 1979
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1979:429
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet