Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2002:20
utgivningsår 2002
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-20.pdf
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket