Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och statens vilt
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2002:18
utgivningsår 2002
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-18k.pdf
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket