Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn [till 26 kap. miljöbalken, förordningen (1998:900) om tillsyn samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]
kortform av titel
överordnad titel Naturvårdsverkets författningssamling
dokumentnummer NFS 2001:3
utgivningsår 2001
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2001/NFS2001_03.pdf
ställe Begrepp och förkortningar
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket