Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1979:1152 t.o.m. SFS 2008:535
kortform av titel Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1979:1152
utgivningsår 1979
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1979:1152
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Finansdepartementet S3