Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vattenrecipientkontroll vid skogsindustrier
överordnad titel Excerpter ur Naturvårdsverkets gällande allmänna råd (AR)
dokumentnummer AR 94:2
utgivningsår 1994
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/allmrad/ar_94_2.pdf
ställe Bilaga I: Definitioner, s. 41–42
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket