Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fiskodling. Planering, tillstånd, tillsyn
kortform av titel Fiskodling
överordnad titel Excerpter ur Naturvårdsverkets gällande allmänna råd (AR)
dokumentnummer AR 93:10
utgivningsår 1993
länk http://www.naturvardsverket.se/Documents/allmrad/ar_93_10.pdf
ställe Begreppen vattenbruk och fiskodling, s. 7–9
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Naturvårdsverket