Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En effektiv och transparent plan- och byggprocess? Exemplet buller
kortform av titel En effektiv och transparent plan- och byggprocess?
dokumentnummer RiR 2009:5
utgivningsår 2009
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/1439/RiR_2009_5.pdf
ställe Bilaga 1 Ordlista buller, s. 93
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksrevisionen