Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 2012:371
utgivningsår 2012
länk http://www2.notisum.com/rnp/sls/sfs/20120371.pdf
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Miljödepartementet