Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1980:424 t.o.m. SFS 2006:1318
kortform av titel Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1980:424
utgivningsår 1980
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1980:424
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet