Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Leveranssäkerhet i elnäten 2010. Statistik och analys av elavbrotten i Sverige
kortform av titel Leveranssäkerhet i elnäten 2010
dokumentnummer EI R2012:04
utgivningsår 2012
länk http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202012/Leveranssakerheten_i_elnaten_EIR_2012_04.pdf
ställe Appendix 1 Förkortningar och använda begrepp, s. 47–48
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Jens Lundgren, Sigrid Granström, Marie Pålsson