Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Leveranssäkerhet i elnäten. Statistik och analys av elavbrotten i de svenska elnäten 1998–2008
kortform av titel Leveranssäkerhet i elnäten
dokumentnummer EI R2010:05
utgivningsår 2007
länk http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/EMIR2007_02w.pdf
ställe Appendix 1, Förkortningar och använda begrepp, s. 48–49
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Daniel Torstensson, Math Bollen