Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bedömning av elnätföretagens nätavgifter 2008. Redovisning av Energimarknadsinspektionens årliga granskning av lokalnätsföretagens avgifter
kortform av titel Bedömning av elnätföretagens nätavgifter 2008.
dokumentnummer EI R2009:14
utgivningsår 2009
länk http://www.ei.se/upload/Rapporter/El/Bedomning_av_elnatforetagens_natavgifter_2008.pdf
ställe Bilaga 1 Ordlista, s. 53–56
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Cia Sjöberg, Jerker Sidén och Sanela Cehic