Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Effektfrågan. Behövs en centralt upphandlad effektreserv?
kortform av titel Effektfrågan
dokumentnummer EI R2008:15
utgivningsår 2008
länk http://www.ei.se/upload/Rapporter/El/Effektfr%C3%A5gan%20-%20Beh%C3%B6vs%20en%20centralt%20upphandlad%20effektreserv.pdf
ställe 2.3 Definition av marknadslösning, s. 12
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Henrik Gåverud