Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Utveckling av nättariffer 1 januari 1997–1 januari 2008
kortform av titel
utgivningsår
länk http://www.ei.se/upload/Rapporter/El/Utveckling%20av%20n%C3%A4ttariffer%201%20jan%2097-1%20jan%2008.pdf
ställe Bilaga 1 - Förklaring av begrepp och termer, s. 29–30
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Daniel Torstensson, Bengt Gustavsson och Thomas Westergaard