Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Elområden i Sverige. Analys av utvecklingen och konsekvenserna på marknaden
kortform av titel Elområden i Sverige
dokumentnummer EI R2012:06
utgivningsår 2012
länk http://www.ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202012/Elomraden_i_sverige_analys_av_utveckling_och_konsekvenserna_pa_marknaden_EIR_2012_06.pdf
ställe Bilaga 1 Definitioner och begrepp, s. 78–80
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen