Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringen
kortform av titel
dokumentnummer EI R2010:07
utgivningsår 2007
länk http://www.ei.se/upload/Rapporter/Vardering_avelnatsforetagens_kapitalbas_i_forhandsregleringen.pdf
ställe Ordlista, s. 83–84
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Karin Tvingsjö