Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden. Timmätning för elkunder med abonnemang om högst 63 ampere
kortform av titel Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden
dokumentnummer EI R2010:22
utgivningsår 2010
länk http://ei.se/Documents/Publikationer/rapporter_och_pm/Rapporter%202010/Okat_inflytande_for_kunderna_pa_elmarknaden_timmatning_for_elkunder_med_abbonemang_om_hogst_63_ampere_EIR_2010_22.pdf
ställe 2.4 Begrepp och definitioner
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen
författare Jens Lundgren, Sigrid Granström, Marie Pålsson Utgivare.1.urspr.kontaktperson Ranald Macdonald