Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1982:763 t.o.m. SFS 2008:345
kortform av titel Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1982:763
utgivningsår 1982
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1982:763
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet