Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
överordnad titel Energimarknadsinspektionens författningssamling
dokumentnummer EIFS 2011:3
utgivningsår 2011
länk http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/Energimarknadsinspektionens_foreskrifter_och_allmanna_rad_om_matning_berakning_och_rapportering_av_overford_el_EIFS_2011_3.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 24
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen