Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bygga med glas
kortform av titel
utgivningsår 2005
länk http://www.gbf.se/files/File/Fasad/bygga_m_glas_uppdat_090813.pdf
ställe s. 92–97
antal termposter 66
 
utgivare
organisation Glasbranschföreningen
utgivare
organisation
författare Per-Olof Carlson