Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Termordlista
överordnad titel Fonetikens grunder
utgivningsår 2004
länk https://www.studentlitteratur.se/files/laromedel/fonetikensgrunder/termer.pdf
ställe s. 321–346
antal termposter 502
 
utgivare
organisation Studentlitteratur
författare Olle Engstrand