Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1983:1097 t.o.m. SFS 1995:1712
kortform av titel Lag (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1983:1097
utgivningsår 1983
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1983:1097
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Socialdepartementet