Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Bankernas räntor och utlåning
utgivningsår 2012
länk http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2012/bru_kv1_2012.pdf
ställe Ordlista, s. 26–27
antal termposter 37
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen