Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillsynsrapport
dokumentnummer Dnr 12-5723
utgivningsår 2012
länk http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2012/tillsyn2012.pdf
ställe Ordlista, s. 39
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen