Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel
utgivningsår 2012
länk http://www.fi.se/upload/43_Utredningar/20_Rapporter/2012/hogfrekevens4.pdf
ställe Ordlista, s. 12–13
antal termposter 22
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen