Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens försäljningar av apotek
dokumentnummer RIR 2012:10
utgivningsår 2012
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/15899/Anpassad_12_10_Statens%20f%C3%B6rs%C3%A4ljningar%20av%20apotek.pdf
ställe Definitioner och förkortningar, s. 9
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksrevisionen