Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Penningpolitisk rapport juli 2012
utgivningsår 2012
länk http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/PPR/2012/120704/rap_ppr_120704_sve.pdf
ställe s. 62–64
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Sveriges riksbank