Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1984:3 t.o.m. SFS 2006:648
kortform av titel Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1984:3
utgivningsår 1984
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1984:3
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Miljödepartementet