Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Samtidskonstens termer. Ord och uttryck som brukas i samtidskonsten
kortform av titel Samtidskonstens termer
utgivningsår 2011
länk http://www.sverigeskonstforeningar.nu/index.php/konstbildning/konstbildningsbanken/samtidskonstens-termer/
antal termposter 71
 
utgivare
organisation Sveriges Konstföreningar
författare Kristina Möster-Nilsson