Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1985:123 t.o.m. SFS 1992:739
kortform av titel Förordning (1985:123) om försöksverksamhet i fråga om praktik för elever i gymnasieskolan
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1985:123
utgivningsår 1985
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:123
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet