Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Transportstyrelsens föreskrifter om godkända standarder för utbildning av personal som ska utföra specialarbeten på luftfartyg
överordnad titel Excerpter ur myndighetsföreskrifter
dokumentnummer TSFS 2012:88
utgivningsår 2012
länk http://www.transportstyrelsen.se/Global/Regler/TSFS_svenska/TSFS%202012/TSFS-2012_88.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen