Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk författningssamling 1985:525 t.o.m. SFS 2002:1092
kortform av titel Förordning (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1985:525
utgivningsår 1985
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:525
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet