Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Litteraturstudie
kortform av titel Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar
dokumentnummer Rapport U2011:18
utgivningsår 2011
länk http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Rapporter_2011/U2011-18.pdf
ställe Definitioner och förkortningar, s. 3
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Avfall Sverige