Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall. Aktuella resultat och metodik
kortform av titel Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall
dokumentnummer Rapport U2011:04
utgivningsår 2009
länk http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/Rapporter_2011/U2011-04.pdf
ställe 1.3 Termer och begrepp, s. 1–2
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Avfall Sverige