Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2002 21
utgivningsår 2002
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/ds-2002-21-_GQB421/
ställe Ordlista, s. 201–204; 1.1 Begreppet avreglering, s. 12
antal termposter 26
 
utgivare
organisation Finansdepartementet/ESO