Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Jämställdhetsmärkning. Konsumentmakt för ett jämställt samhälle
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 1998:49
utgivningsår 1998
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Departementserien/ds-1998-49-_GMB449/
ställe Jämställdhetsmärkning, Ordlista, s. 127
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet