Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Folkbokföringen, del 2
dokumentnummer SOU 2009:75
utgivningsår 2009
länk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Folkbokforingen_GXB375d2/
ställe Bilagor, Del E, Bilaga 3, s. 587
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Finansdepartementet/Folkbokföringsutredningen